ANBI-status

Stichting de Nederlandse Dansdagen is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Missie

Festival de Nederlandse Dansdagen stelt jaarlijks het erfgoed, de actualiteit en de toekomst van de Nederlandse Dans centraal. De Nederlandse Dansdagen toont, viert en stimuleert de diversiteit van de Nederlandse dans voor een (inter)nationaal, algemeen en professioneel publiek. Nederlandse Dansdagen vergroot de waardering en betrokkenheid van het publiek voor de Nederlandse dans, jaagt de innovatie binnen de dans aan en levert een duurzame bijdrage aan het danslandschap in Nederland.

Doel

Festival de Nederlandse Dansdagen is een publieksfestival dat de ontwikkeling van de Nederlandse dans honoreert, stimuleert en promoot. Het festival toont belangwekkende ontwikkelingen met een programmering van hernemingen, premières, work-in-progress en speciale festivalproducties, en geeft hiermee een jaarlijkse State of the Art van de Nederlandse danskunst.

Lees meer informatie in de hoofdlijnen beleidsplan 2017 - 2018 (.pdf) en Jaarverslag (.pdf).

Beloningsbeleid

Het bestuur stelt het bezoldigingsbeleid en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vast. Het beleid wordt jaarlijks geactualiseerd. De bestuurders zijn onbezoldigd en brengen geen vergoeding of onkosten in rekening. Bij de vaststelling van het salariëring voor het in dienst zijnde personeel volgt Stichting De Nederlandse Dansdagen de richtlijnen van de CAO Nederlands Toneel en Dans.

Contactgegevens

Stichting de Nederlandse Dansdagen
Batterijstraat 48 (bezoek- en postadres)
6211 SJ Maastricht
Nederland

T +31-(0)43-30 300 30
E info@nederlandsedansdagen.nl
www.nederlandsedansdagen.nl

KVK 33304025

Het bestuur

Ton Rombouts (voorzitter)
Voormalig burgemeester ‘s-Hertogenbosch

Wil Rutten (vice-voorzitter)
Voormalig algemeen directeur en provinciesecretaris Provincie Brabant

Erik van Ginkel (bestuurslid)
Zakelijk directeur Rijksmuseum

Thomas Smit (penningmeester)
Zakelijk leider Theater Bellevue

Rachel Beaujean (bestuurslid)
Hoofd artistieke staf Het Nationale Ballet

Julienne Straatman (bestuurslid)
Eigenaar adviesbureau Straatman Strategisch Advies

Governance Code Cultuur (.pdf)

Bekijk statuten (.pdf).

© 2019 Nederlandse Dansdagen

Terug naar home